Bırak gönlümdeki yar gizli kalsın…

Ocak 18th, 2022

Tabip neşter vurma gönül yarama

Kapat üzerini sar gizli kalsın.

Zahmet edip boşa ilaç arama

Fark eden olmasın, dur gizli kalsın… Okumaya Devam…

Bbahr-i bî-pâyân olur Allah diyen

Ocak 10th, 2021

Bir katre iken bahr-i bî-pâyân olur Allah diyen
Zerre iken hurşîd-i dırahşân olur Allah diyen

Feyz-i envâr-ı ilâhî cezbeder hâl-i dili
Ey hudâvend vâsıl-ı Rahmân olur Allah diyen Okumaya Devam…

Bİ MEKANIM BU CİHANDA

Ocak 1st, 2021

Bi mekanım bu cihanda, menzilim durağım orda,
Sultanım taç ile tahtım, Hulle ve Burağ’um orda.

Eyyub’um, bu sabrı buldum, Circis’im bin kezin öldüm,
Ben bu mülke tenha geldim, bütün hazırlığım orda.

Yusuf’um, pazara geldim, Mansur gibi dara geldim,
Aslanım, şikara geldim, velakin yatağım orda.

Bülbül olup öte geldim, dilde menşur tuta geldim,
Burda miskim sata geldim, geyiğim otlağım orda. Okumaya Devam…

Her Şey O’ndan

Aralık 5th, 2020

Dil ne bilir şekeri, şerbeti
Aldığın lezzeti baldan mı sandın
Ne arı, ne de ağaç verir nimeti
Elmayı, narı daldan mı sandın.

Baharı gönderir al gelin gibi
Bir hazine ki görünmez dibi
O Cemildir; cemâl prensibi
Güzeli yeşilden, aldan mı sandın. Okumaya Devam…