Bbahr-i bî-pâyân olur Allah diyen

Ocak 10th, 2021

Bir katre iken bahr-i bî-pâyân olur Allah diyen
Zerre iken hurşîd-i dırahşân olur Allah diyen

Feyz-i envâr-ı ilâhî cezbeder hâl-i dili
Ey hudâvend vâsıl-ı Rahmân olur Allah diyen Okumaya Devam…

Bİ MEKANIM BU CİHANDA

Ocak 1st, 2021

Bi mekanım bu cihanda, menzilim durağım orda,
Sultanım taç ile tahtım, Hulle ve Burağ’um orda.

Eyyub’um, bu sabrı buldum, Circis’im bin kezin öldüm,
Ben bu mülke tenha geldim, bütün hazırlığım orda.

Yusuf’um, pazara geldim, Mansur gibi dara geldim,
Aslanım, şikara geldim, velakin yatağım orda.

Bülbül olup öte geldim, dilde menşur tuta geldim,
Burda miskim sata geldim, geyiğim otlağım orda. Okumaya Devam…

Âdetindir yâ Resûlallah senin!

Ekim 10th, 2020

Eyleyen uşşâk-ı şeydâ dâimâ
Tal’atındır yâ Resûlallah senin
Derd ile âh ettiren subh u mesâ
Hasretindir yâ Resûlallah senin! Okumaya Devam…

Milk-i Bekâ’dan gelmişem, Fani cihanı neylerem!

Kasım 8th, 2016

milk-ibeka

Milk-i bekâdan gelmişem fânî cihânı neylerem
Ben dost cemâlin görmüşem hûr ü cinânı neylerem

Vahdet meyinin cür’asın ma’şûk elinden içmişem
Ben dost kokusun almışam müşk-i Hutan’ı neylerem Okumaya Devam…