Naat / Vâsıf-ı Enderûnî

Ekim 2nd, 2018

Cenâbındır şeh-i pâkîze-meşreb yâ Resûlallah 
Cemâlindir meh-i tâbende-kevkeb yâ Resûlallah
 
Safâ-yı tal’at-i rûyinle âlem gark-ı nûr oldu 
Misâl-i mâh-ı en ver doğduğun şeb yâ Resûlallah 

O ebr-i rahmet-i rahmân ü mahbûb-i Hudâsm ki 
Yüzün suyuna halk oldu cihan hep yâ Resûlallah 

Felekde pâdişâh olsam da etmem i’tibâr ancak 
Kapında kulluğumdur bana matlab yâ Resûlallah 

Eğerçi vardır âlemde hezâran rû siyâh amma 
Benim gibi yok isyandan mürekkeb yâ Resûlallah 

Ümîd-i ma’rifetle dergeh-i isyânma geldim 
Günâhım yüklenip mânend-i merkeb yâ Resûlallah 

Edepsizdir deyu etme nigâh-ı lûtfdan, mahrûm 
Beni feyzinle kıl merd-i müeddep yâ Resûlallah 

Niyâzı Vâsıf’m senden budur ki feyz-i lûtfunla 
Demâdem ola zikr ü fikri sen hep yâ Resûlallah

Vâsıf-ı Enderûnî

Özlem

Ağustos 11th, 2018

Her şey normal gibi davranıp içinde yangını körüklemenin bir diğer adı özlemekmiş meğer. Güne her zamanki gibi başlayıp, gülüp eğlenip olur olmaz yerde olur olmaz vakitte gözlerinden yaşın akmasına deniyormuş özlem. 

Okumaya Devam…

sende kalmış…

Nisan 23rd, 2018

Bilmiyorum nerdeyim, ne haldeyim, ben kimim
Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış.
Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim
Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış.

Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu
Toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu
Bir gül için, bülbülün saçlarını yolduğu
Aşkın harman olduğu o mevsim, sende kalmış. Okumaya Devam…

Kızıma Mektup – 2

Eylül 4th, 2017

Dilsizler haberini kulaksızlar dinleyesi
Dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayası

demiş Yunus. Ah Yunus. Şuncacık kelimelerle bir destan anlatmazmısın ah… Bir kız var bana emanet bir önceki yazılarımda bahsettiğim ama anlatamadığım bir kız. Evlat demişler bence daha ötesi. Dost, sevgili, hasret güzel olan ne varsa, güzel olan ne dersen yakışıyor. Armağanda diyebiliriz ama ben genelde Emanet demeyi uygun görüyorum zira bu kadar büyük bir nimeti hakedecek bir vasfım yok benim. Bu olsa olsa bir emanettir diyorum. Okumaya Devam…