"Enter"a basıp içeriğe geçin

Naat / Vâsıf-ı Enderûnî

Cenâbındır şeh-i pâkîze-meşreb yâ Resûlallah 
Cemâlindir meh-i tâbende-kevkeb yâ Resûlallah
 
Safâ-yı tal’at-i rûyinle âlem gark-ı nûr oldu 
Misâl-i mâh-ı en ver doğduğun şeb yâ Resûlallah 

O ebr-i rahmet-i rahmân ü mahbûb-i Hudâsm ki 
Yüzün suyuna halk oldu cihan hep yâ Resûlallah 

Felekde pâdişâh olsam da etmem i’tibâr ancak 
Kapında kulluğumdur bana matlab yâ Resûlallah 

Eğerçi vardır âlemde hezâran rû siyâh amma 
Benim gibi yok isyandan mürekkeb yâ Resûlallah 

Ümîd-i ma’rifetle dergeh-i isyânma geldim 
Günâhım yüklenip mânend-i merkeb yâ Resûlallah 

Edepsizdir deyu etme nigâh-ı lûtfdan, mahrûm 
Beni feyzinle kıl merd-i müeddep yâ Resûlallah 

Niyâzı Vâsıf’m senden budur ki feyz-i lûtfunla 
Demâdem ola zikr ü fikri sen hep yâ Resûlallah

Vâsıf-ı Enderûnî

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir