Yokluk yoktur

Çocuk sorar: "Anne tencerede ne var?" Annesi cevap verir: "Hiçbir şey yok!" Hiçbir şey yok, denen tencerenin hacmi var. Sıfırın bir değeri yok. Değeri olmayan sıfır, bir rakamını on yapar. Yüz sene evvel bu dünyada yoktuk. Bu nasıl yokluk ki hepimiz oradan geldik. Yoktan var olmak. Yüz sene sonra bu dünyada olmayacağız. Peki nerede olacağız? Yüz sene evvel neredeysek yüz sene sonra orada olacağız. Yokluk yoktur. Buharlar yükseldi, yağmur olarak geri döndü. Suları toprak emdi. Kökler gelişti. Tohumlar, çekirdekler yeşerdi. Sanki kâinat bir fabrika. Su, hava ve toprak gibi üç unsurdan Allah canlıları yaratıyor. Ölü sandığımız topraktan çok şey yaratılıyor, hepsi canlı. Demir cansız ise mıknatısı nasıl çekiyor, nasıl itiyor? İnsan cesedi bir tohum, bir çekirdek gibi toprağa girip öbür âleme geçiyor. Bu dünyayı yaratan bir başka dünya da yaratmış. Buradan oraya, oradan buraya sevkıyat var. Sevk edeni göremeyen, gideceği yere "yokluk" diyor. Gözün görmediğini ilim görür. Âlemler iç içedir. Gözün gördüğü âlemler, mikroskopların, teleskopların gördüğü âlemler, aklın gördüğü âlemler. Allah topraktan ot yaratıyor, otu yiyen ineğin danası oluyor. Topraktan ot, ottan dana yaratılıyor. İneklerin gübresi tarlada hasılatı artırıyor. Pis olan gübre, tarlada nimettir. Küller de aynı gübre gibidir. Ölüler diriliyor. Her şey ölüp ölüp diriliyor ki insan da öldükten sonra dirileceğine inansın. Yokluk, yok olunca ölen yokluğa gider mi? Fizikte, kimyada, matematikte yokluk yoktur. Ateist bir şeyi inkâr eder; ama var olan bir şey inkâr edilir. Demek ki ateistin inkârı bile, yok dediği şeyin varlığına delildir. Allah’ın sıfatları her şeyi kuşatmıştır. Yaratıklar o sıfatların tecellisidir. Her şey O’ndandır, hiçbir şey O değildir. Her şeyi Allah yaratmıştır ve yaşatır. Allah’tan başka ilah yoktur. İlim Allah’ın sıfatıdır. Allah sonsuz ilminden bize bir parça vermiştir. Bu sebeple metafizik vardır. Yani fiziğin ötesinde de varlıklar vardır. Fakat insanın ilmi henüz oralara yetişemedi. İnsan acizliğini kabul etmezse firavun olur. Uçak yaptık, sineği uçak gibi yaratan Allah’a iman ettik. İsteyen dünya ve ahiret hayatını cennet edebilir. İnançsız insan yoktur, insanın en büyük ihtiyacı inanmaktır. İnsan ya Allah’a ya şeytana inanacak. Haramlarla helaller dengelenirse dünya da dengesini korur. Haramlar artarsa dünyanın dengesi bozulur. Başını bir seyyareye çarpar ve kıyamet kopar. HEKİMOĞLU İSMAİL http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=228064&keyfield=

Bir Cevap Yazın