"Enter"a basıp içeriğe geçin

TEFVİZNAME

Şu sıra şiir aleminde gezinir olduk… Yarın İnşaallah Kadir gecesi canlar… Şimdiden bir titreyelim istedim, satır satır okumak gerek bu “Tefvizname” yi zira her bir satırda Maaşallah dedirtesi bir mana bulunmakta… Velhasıl bu fakirin boş sözlerini bir kenara bırakıp güzel dizelere geçmek gerek…

Hak şerleri hayreyler
Zannetme ki gayreyler
Arif onu seyreyler;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Tefvhiz et ve rahat bul
Sabreyle ve razı ol;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Kalbin O’na berk eyle
Tedbirini terk eyle
Takdirini derk eyle;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hallâk-ı Rahim O’dur
Rezzâk-ı Kerim O’dur
Fe’âl-i Hakim O’dur;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bil kat-ı hacâtı
Kıl O’na münacâtı
Terk eyle murâdâtı;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bir işi murâd etme
Olduysa inâd etme
Hak’dandır o reddetme;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hakk’ın olacak işler
Boştur gâm-u teşvişler
Ol hikmetini işler;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hep işleri fâiktir
Birbirine lâyıktır
Neylerse muvâfıktır;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Dilde gamı dûr eyle
Rabbinle huzur eyle
Tefviz-i umûr eyle;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Sen adli zulüm sanma
Teslim ol oda yanma
Sabret sakın usanma;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Deme şu niçin şöyle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol öyle;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma
İncitme gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Mü’min işi renk olmaz
Akıl huyu cenk olmaz
Arif dili tenk olmaz;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hoş sabr-ı Cemilindir
Takdir-i Kefilindir
Allah ki Vekilimdir;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her dilde O’nun adı
Her canda O’nun yâdı
Her kuladır imdâdı;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Nâçâr kalacak yerde
Nâgâh eder ol perde
Dermân eder ol derde;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her kuluna her anda
Gâh kahr-û gâh ihsânda
Her anda O bir şanda;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Gâh Mu’ti û gâh Mâni
Gâh Darr ü gâh Nâfi
Gâh Hâfizu gâh Râfi.
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Gâh âbdin eder ârif
Gâh eymenü gâh hâif
Her kalbin O’dur Sârif;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Gâh kalbini boş eyler
Gâh hulkunu hoş eyler
Gâh aşka duş eyler;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Gâh sâde ve gâh rengin
Gâh tabun eder rengin
Gâh hürrem gâh gamgin;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Az ye az uyu az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülşenine gel göç;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bu nass ile yorulma
Nefsinle dahi kalma
Kalbinde irab olma;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Geçmişle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hal ile dahi olma;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her dem anı zikreyle
Zirekliği koy şöyle
Hayrân-ı Hakk ol şöyle;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Gel hayrete dal bir yol
Kendin unut O’nu bul
Koy gafleti hazır ol;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her sözde nasihat var
Her nesnede ziynet var
Her işte ganimet var;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hep rumzu işarettir
Hep gamz ve beşâdettir
Hep ayn-ı inayettir;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her söyleyeni dinle
Ol söyleteni anla
Hoş eyle kabul canla;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bil elsine-i halkı
Eklâm-ı Hakk ey Hakkı
Öğren edeb-u hulkû;
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş
Billahi güzel etmiş
Tallahi güzel etmiş;
Allah görelim netmiş
Netmişse güzel etmiş.

İbrahim Hakkı Erzurumî

[mp3 autostart=”true” repeat=”true”]http://umutrehberi.tasavvufi.com/mestmp3/sarki/radyosanatcilari1.mp3[/mp3]

Hüsn-i Hat & Fotoğraf: Ayşegül Ergün

2 Yorum

  1. Ayşe Ayşe 23 Eylül 2009

    harika….

  2. kerem âli kerem âli 23 Kasım 2009

    tefviz-nâme’yi her okuyuşumda yunus’un telvin’ini hatırlarım.. tefviz ne kadar subut etmişse, telvin de o kerte hareketlidir. batı literatüründeki kavramlarla ifade edecek olursak biri apollon sakinliğinde; diğeri dionysos çoşkunluğunda..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir