incitme

ubat 12th, 2010

Hazer k覺l k覺rma kalbin kimsenin can覺n覺 incitme
Esir-i gurbet-i nalan olan insan覺 incitme
Tarik-i 覺kda bi-癟areyi hicran覺 incitme
Sab覺r k覺l her belaya h璽ne-yi Rahman’覺 incitme

Felekde has覺l覺 insan isen bir can覺 incitme
G羹nahkar olma fahr-i 璽lem-i z簾-an覺 incitme Okumaya Devam…

SANDIKLARIMDA…

Ocak 31st, 2010

Ac覺lar korkutmas覺n seni… Elbette ac覺yaca覺z, s覺zlayacak y羹reklerimiz… z羹lmeden asla mutlu olamayaca覺m覺z覺 anla… Korkmal覺y覺z! Cehennem ateinden nas覺l korkuyorsak 繹yle korkmal覺y覺z kaybetmekten… Kaybetmek fiiline maruz kalmamas覺 i癟in 繹znelerimiz, t羹m kelimelerimizi dikkatli kurmal覺y覺z… Ara s覺ra susmal覺y覺z evet ama asla kusmamal覺y覺z. Zehir bile dolsa bu fani cehremiz erbet say覺p eyvallah etmeliyiz… Okumaya Devam…

sevgilim kalk, kud羹s’e gidelim…

Ocak 28th, 2010

Baz覺 ehirleri 繹zlemek, tek g繹zl羹 bir odaya topla覺p, annenin yapt覺覺 s覺cak tarhana 癟orbas覺yla 覺s覺nmay覺 繹zlemek gibidir.

O ehirlerin sokaklar覺, annenin ellerine benzer. Ar覺dan 癟atlayacak gibi duran aln覺n覺 okar durur gecenin bir yar覺s覺nda. Annelerin duas覺 varsa, ehirlerin de duas覺 vard覺r m覺r覺ldan覺p durduu.

Bu ba ar覺lar覺m beni 繹ld羹recek biliyor musun?
Kalk Kud羹s’e gidelim..
Allah ehrine gidelim. Allah bizi g繹zetsin, korusun, kollas覺n Kud羹s hat覺r覺na. Kalbimizin ar覺s覺, ba覺m覺z覺n ar覺s覺, ruhumuzun ar覺s覺 hafiflesin ehre yaklat覺k癟a.
Tarhana 癟orbas覺 i癟er gibi i癟imize 癟ekelim, g繹ky羹z羹nde yarat覺l覺p yery羹z羹ne indirilen bu ehrin sokaklar覺n覺. Kud羹s’羹n bulutlar覺ndan tespih yap覺p “subhanallah” 癟ekelim. Okumaya Devam…