acizlik, ego, zaman, vesaire ve dostum 繹l羹m

May覺s 5th, 2010

Herey ama herey gelip ge癟iyordu oysa! giymeye k覺yamad覺覺m elbiseler k羹fleniyor, yemeye doyamad覺覺m en leziz yemekler iki lokmada t羹keniyor ve bitmemesini istediim her mutlu g羹n geceye mahkum oluyor! Zaman s繹z羹n羹 her zaman tutuyor… T羹m bu eksililerin, t羹kenilerin ve bitilerin aras覺nda her daim yeni bir var oluu ve yeni bir balang覺c覺 ar覺yor bu h羹z羹nl羹 g繹n羹l. Yeni bir balang覺c覺n t羹keni yolunda kaybolup gidiveriyor fark覺na varmadan! ve bir g羹n hereyden ve herkesden habersiz t羹keniveriyor! verdii onca s繹z, kurduu onca hayal ve yapacak bir ton i urada dura dursun 癟ekip gidiyor arkas覺na bakmadan! Asl覺nda hep yapmak istediini O yapt覺r覺yor ona… Okumaya Devam…

Efendimsin cih璽nda i’tib璽r覺m varsa sendendir

May覺s 2nd, 2010

Efendimsin cih璽nda i’tib璽r覺m varsa sendendir
Miy璽n-覺 璽覺k璽nda itih璽r覺m varsa sendendir

Benim feyz-i hay璽t覺m h璽s覺l-覺 r羶h-覺 rev璽n覺ms覺n
Eer serm璽ye-i 繹mr羹mde k璽r覺m varsa sendendir

Veren bu s羶ret-i mevh羶me revnak reng-i h羹sn羹nd羹r
G羹list璽n-覺 hay璽lim nevb璽har覺m varsa sendendir

Felekden zerre mikd璽r olmad覺m devrinde rencide
Ger ey mihr-i m羹n簾r 璽h u z璽r覺m varsa sendendir Okumaya Devam…

ben buyum oysa

Nisan 25th, 2010

deimemeliyim… 繹z羹mde neyse o… ite imdi size i癟imdeki k羹癟羹k misafirhaneyi a癟覺yorum… muhabbeti olan buyura…

Geceleri seviyorum ben…
Simsiyah olan ve i癟inde g繹zyalar覺m覺 saklayan geceleri… sessiz ve kimsesiz geceleri… Elif’li, Vav’l覺, Dua’l覺 ve u癟suz bucaks覺z d羹羹nceli geceleri… geceleri dolamay覺 seviyorum ben sokak sokak… bir vakit kalk覺p pencereden i癟eri giren yamur suyunu silmeyi, Annem’in 羹st羹n羹 繹rtmeyi seviyorum… lambalar覺 yakmay覺 hi癟 sevmiyorum geceleri… sessizce mutfaa ge癟ip en ac覺s覺ndan kendime bir kahve yapmay覺 ve aspirat繹r羹n 覺覺覺nda elime ne ge癟erse okumay覺 seviyorum… sonra orac覺kta durmay覺 ve insanlar覺n ne kadar sa癟ma ne kadar manas覺z davrand覺klar覺n覺 d羹羹nmeyi seviyorum… ve 繹l羹m羹 d羹羹nmeyi seviyorum gecenin bir yar覺s覺…

Soba’lar覺 seviyorum ben…
st羹nde Annem’in elleri 羹羹mesin diye s羹rekli s覺cakta tuttuu suyun 癟覺kard覺覺 suyun ritmi ile 癟al覺t覺覺m ders notlar覺m覺 seviyorum… Ara s覺ra k覺z覺yorum onlara Annemin ellerini simsiyah yap覺yorlar diye ama yinede seviyorum Soba’lar覺… Arkas覺na ge癟ip iki k覺vr覺m olmay覺 ve orada 覺s覺namayan 癟ocuklar覺 d羹羹nmenin vermi olduu ulvi pimanl覺覺, ulvi vicdan azab覺n覺 seviyorum… Abimin k覺覺n ortas覺nda kap覺dan h覺zl覺ca i癟eri girip soban覺n borusunda ellerini 覺s覺tmas覺n覺, Annem’in ben severim diye 羹zerinde Ekmek k覺zartmas覺n覺 seviyorum… Soba’n覺n etraf覺nda toplanmay覺 seviyorum ben… Tek bir noktadan 覺s覺nmay覺… Okumaya Devam…